Venujte 2%(3%) z dane v prospech OZ Spoločnosť priateľov detí –Li(e)nka

01.02.2017 / 21:19

Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka je občianske združenie na podporu Linky detskej dôvery.

Na Linku detskej dôvery sa každý pracovný deň obracajú deti, ale aj dospelí, so svojimi väčšími či menšími problémami. Vieme ich vypočuť, prejaviť podporu, dať odbornú radu. Pozeráme sa na svet očami detí. Chceme zlepšiť ich svet. Aj v tomto roku nám 2% (3%) percentá z Vašej dane pomôžu udržať činnosť Linky detskej dôvery. Použijeme ich na zabezpečenie prevádzky Linky detskej dôvery, jej telefonickej a internetovej poradne, na vzdelávanie pracovníkov linky, na prevenciu násilia voči deťom, či rizikového správania na internete. Stačí sa len rozhodnúť. Ďakujeme!

Ako na to

Podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 1 – 3 % z dane v prospech Vami vybranej neziskovej organizácie. Daň musíte zaplatiť celú a môžete sa iba rozhodnúť, či 1%, 2% alebo 3% z nej pôjdu do štátneho rozpočtu alebo pre Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka na podporu Linky detskej dôvery.

ak ste zamestnanec…

2 % (3%)* z dane (minimálne 3,00 €) nám môžete poukázať, ak do 15.2.2017 poži­adate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane , kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. *3% z dane môžete poukázať, ak ste odpracovali pre nás, alebo pre inú organizáciu 40 dobrovoľníckych hodín a daná organizácia Vám o tom vydá potvrdenie.

Keď obdržíte potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa, vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane, kde uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 (3)% zaplatenej dane a identifikačné údaje OZ SPD- Li(e)nka.

Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/do­ručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 (3)% dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane a Potvrdením o dobrovoľníckej činnosti (v prípade 3%) daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten prevedie 2 (3) % z Vašej zaplatenej dane v prospech OZ SPD- Li(e)nka .

ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba…

1,0 %, resp. 2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. Minimálne môžete poukázať 8,00 €. Pre poukázanie podielu zaplatenej dane z príjmov vyplňte v DP IV. časť.

Ak ste v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane. Ak ste** (firma) v roku 2016 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2017 NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môžete poukázať iba 1% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete iba 1% z dane.

Najneskôr do 31. marca 2017 doručte Vášmu daňovému úradu daňové priznanie pre právnické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane. Do príslušnej kolonky uvediete identifikačné údaje Spoločnosti priateľov detí – Li(e)nka. Daňový úrad následne prevedie 1% (2 %) Vašej dane v prospech tohto OZ.

ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba…

2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia. Minimálne môžete poukázať 3 €.

3% z dane nám môžete darovať, ak ste odpracovali pre nás, alebo pre inú organizáciu 40 dobrovoľníckych hodín a daná organizácia Vám o tom vydá potvrdenie. Toto potvrdenie priložíte k daňovému priznaniu.

Najneskôr do 31. marca 2017 doručte Vášmu daňovému úradu podľa miesta bydliska daňové priznanie pre fyzické osoby, v ktorom sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 (3)% z dane. Do príslušnej kolonky uvediete identifikačné údaje Spoločnosti priateľov detí – Li(e)nka. Daňový úrad následne prevedie 2 (3) % Vašej dane v prospech tohto OZ.

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane

Identifikačné údaje nájdete na tomto odkaze.

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2(3)% dane

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 14:00 do 19:00 hod.

Stlačením tlačítka "Začať chat" súhlasíš so všetkými pravidlami, ktoré si môžeš prečítať TU. Na rozhovor máš vyhradených 60 minút.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk


Kontaktný formulár

skolskaporadna@linkadeti.sk