Súťaž o najlepší propagačný plagát Linky detskej dôvery

08.09.2016 / 10:53

Výherca súťaže

Súťaž Navrhni plagát pre Linku detskej dôvery vyhrala

Zdenka Hvozdová zo ZŠ Karpatská 803/11 Svidník

Srdečne Zdenke blahoželáme a posielame jej vytúžený tablet. Zdenkin návrh plagátu pre Linku detskej dôvery si môžete pozrieť na našom FB.

Workshop o prevencii kyberšikanovania získali pre svojich žiakov školy:

  • ZŠ Teodora Jozefa Moussona ul.T.J.Moussona 4, Michalovce
  • ZŠ, Komenského 23, 085 01 Bardejov
  • ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde
  • Spojená škola D. Tatarku, Poprad
  • ZŠ, Palešovo nám. 9, Spišské podhradie

Školám srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu.

POZOR!!! súťaž predĺžená!!!

Keďže v Košickom a Prešovskom kraji mali tento týždeň prázdniny, rozhodli sme sa vyjsť v ústrety školám, ktoré sa chcú súťaže zúčastniť a predĺžili sme termíny súťaže nasledovne:

  • odovzdanie prác do 6.3. 2015
  • práce budú zverejnené na FB Linky detskej dôvery od 9.3.2015
  • súťažiť o počet „páči sa mi“ môžete do 12.4.2015
  • vyhlásenie víťaza bude 13.4.2015.

Pri vypracovaní návrhov na plagát dávajte pozor, aby ste uviedli správny názov: Linka detskej dôvery a všetky povinné údaje.

Tešíme sa na ďalšie vaše práce.

Linka detskej dôvery prešla v jeseni viacerými zmenami. Zmenila telefónne číslo, prevádzkovú dobu, pridala nové kontakty – staronový Skype i nový chat. Chceme, aby sa tieto zmeny dostali k čo najväčšiemu počtu našich klientov – detí a mladých ľudí. Chceme vás osloviť, aby ste nám s tým pomohli. Preto vyhlasujeme súťaž

„Navrhni plagát pre Linku detskej dôvery“.

Súťaž bude prebiehať na FB Linky detskej dôvery, kde uverejníme všetky práce, ktoré nám pošlete. Vyhráva ten návrh, ktorý získa najviac likov do konca súťaže.

Pravidlá súťaže

Plagát musí obsahovať:

Ostatné informácie si môžu autori dotvoriť sami, podľa svojho uváženia a fantázie (napr. čo linka robí, komu pomáha, aké problémy deti potrebujú riešiť a pod.).

Plagát môže mať rôznu podobu (napr. kresba, maľba, grafika, koláž, fotka a pod.), ale musí byť vo formáte jpg, napr. ako fotka alebo obrázok, a všetky povinné údaje musia byť čitateľné.

LDD má právo neuverejniť práce, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, obsahujúce vulgarizmy alebo poškodzujúce dobré meno LDD.

Zaslaním návrhu jeho autor súhlasí s tým, aby bol jeho návrh použitý na propagačný plagát LDD.

Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci – vo veku od 13 do 16 rokov i základné školy. Autori, ktorí budú súťažiť ako jednotlivci, uvedú pri zaslaní práce svoje meno a priezvisko, vek a mesto. Môžu uviesť i meno alebo prezývku, pod ktorou chcú svoju prácu zverejniť na FB. Autorov, ktorí budú súťažiť za školu, prihlásia do súťaže školy, pričom uvedú adresu školy, triedu a meno súťažiaceho.

Vyhráva dielo, ktoré získa najviac likov. Výherca (i vtedy, ak reprezentuje školu) získa odmenu: TABLET.

Z prihlásených škôl vyžrebujeme 5 škôl, ktoré získajú pre svojich žiakov workshop na tému prevencia kyberšikanovania, ktorý urobia pracovníci a dobrovoľníci LDD.

Práce posielajte na adresu lienka@linkadeti.sk.

Termíny:

Od 1.2. do 28.2.2015 posi­elajte svoje práce na adresu lienka@linkadeti.sk.

1.3 – 31.3. 2015 práce budú zverejnené na FB Linky detskej dôvery a vy budete súťažiť o získanie čo najväčšieho počtu likov pre svoj návrh.

1.4.2015 – vyhlásenie víťaza a zverejnenie jeho návrhu a zverejnenie vylosovaných škôl na FB a www.linkadeti.sk.

1.4 – 30.5. 2015 realizácia workshopov na ZŠ po dohode s vedením škôl.

Po skončení súťaže LDD v spolupráci s grafikom vyberie zo súťažných prác tú, ktorá bude najvhodnejšia na grafické spracovanie pre propagačný plagát LDD – z hľadiska obsahu, možnosti profesionálneho grafického spracovania a tlače.

Ak máš nejaké otázky k súťaži, napíš ich do komentárov.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk