Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka

21.12.2017 / 12:22
lienka

Občianske združenie, Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka vznikla 25.4.2001, ako nezisková organizácia, ktorej základným poslaním je pomôcť deťom, ktoré sú ohrozené násilím alebo inou formou sociálnej patológie. Chce informovať deti i širokú verejnosť o možnostiach ochrany pred násilím, zvyšovať ich senzitivitu voči tomuto javu, objasňovať a presadzovať práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach detí, ktorý podpísala i Slovenská republika a zaviazala sa tak k ich dodržiavaniu.

Tieto ciele sa snaží Spoločnosť Li(e)nka plniť predovšetkým zabezpečovaním činnosti a prevádzky Linky detskej dôvery v Košiciach, zabezpečovaním odborného rastu jej pracovníkov a propagáciou jej činnosti. Smerom k širokej verejnosti realizuje publikačnú a prednáškovú činnosť zameranú na prevenciu pred týraním, zanedbávaním a zneužívaním detí, na zvýšenie informovanosti odbornej i laickej verejnosti o týchto javoch, ale aj o agresivite medzi deťmi, šikanovaní, drogových a iných závislostiach.

V r. 2016 rozšírila svoju činnosť o školskú sociálnu prácu, v ktorej kombinuje prezenčné a dištančné sociálne poradenstvo.

Spoločnosť priateľov detí na valnom zhromaždení 26.9.2017 zvolila nových členov do orgánov občianskeho združenia:

Správna rada:

  • Predsedníčka: PhDr. Katarína Fujeriková
  • Podpredsedníčka: Doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
  • Členovia: Mgr. Antónia Sabolová Fabianová
  • Vo funkcii riaditeľky OZ ostala PhDr. Danka Lovašová

SR na svojom zasadnutí dňa 15.12.2017 menovala v zmysle Stanov nového riaditeľa OZ. Stal sa ním Mgr. Vladimír Lichner, PhD. a svojej funkcie sa ujme od 1. januára 2018.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 14:00 do 19:00 hod.

Stlačením tlačítka "Začať chat" súhlasíš so všetkými pravidlami, ktoré si môžeš prečítať TU. Na rozhovor máš vyhradených 60 minút.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk


Kontaktný formulár

skolskaporadna@linkadeti.sk