Darujte nám 2%

12.01.2022 / 21:41

S úspešným štartom do pracovného roka sa pre zamestnancov blíži čas rozhodnúť sa, komu poukážete svoje 2% zo zaplatenej dane za rok 2021. Rozhodnite sa ich venovať deťom prostredníctvom aktivít Linky detskej dôvery. Veríme, že i s Vašou pomocou sa nám bude dariť vykonávať našu prácu na vysokej úrovni, odborne, pre všetky deti ale i dospelých, ktorí sú pre deti dôležití.

Ďakujeme.

Postup ako poukázať 2% zo zaplatenej dane – zamestnanec na TPP

  1. Každý zamestnanec má povinnosť do 15.2.2022 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.
  2. V rámci neho je potrebné požiadať o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  3. Zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane a doručí ho zamestnancovi.
  4. Do 30.4.2022 – doručenie/odoslanie vyplneného tlačiva Vyhlásenie o poukázaní 2% dane na základe Vašich údajov a údajov našej Li(e)nky, ktorej chcete 2% poukázať, spolu s Potvrdením od zamestnávateľa na daňový úrad podľa miesta bydliska.

=================

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2(3)% dane

V prípade, že daňové priznanie podávate ako fyzická, či právnická osoba samostatne

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane je súčasťou tlačiva daňového priznania podávaného do 31.3.2022. V ňom je potrebné vyplniť sumu ako i identifikačné údaje prijímateľa.

Identifikačné údaje prijímateľa 2% z dane

Názov: Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka

Sídlo: Zvoničná 202/18, 044 13 Valaliky

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 35537663

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk