Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka

03.04.2020 / 09:59
lienka

Občianske združenie, Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka vznikla 25.4.2001, ako nezisková organizácia, ktorej základným poslaním je pomôcť deťom, ktoré sú ohrozené násilím alebo inou formou sociálnej patológie. Chce informovať deti i širokú verejnosť o možnostiach ochrany pred násilím, zvyšovať ich senzitivitu voči tomuto javu, objasňovať a presadzovať práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach detí, ktorý podpísala i Slovenská republika a zaviazala sa tak k ich dodržiavaniu.

Tieto ciele sa snaží Spoločnosť Li(e)nka plniť predovšetkým zabezpečovaním činnosti a prevádzky Linky detskej dôvery v Košiciach, zabezpečovaním odborného rastu jej pracovníkov a propagáciou jej činnosti. Smerom k širokej verejnosti realizuje publikačnú a prednáškovú činnosť zameranú na prevenciu pred týraním, zanedbávaním a zneužívaním detí, na zvýšenie informovanosti odbornej i laickej verejnosti o týchto javoch, ale aj o agresivite medzi deťmi, šikanovaní, drogových a iných závislostiach.

Spoločnosť priateľov detí na valnom zhromaždení 16.12.2019 zvolila nových členov do orgánov občianskeho združenia:

Správna rada:

  • Predsedníčka: PhDr. Radka Čopková, PhD.
  • Podpredsedníčka: Doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
  • Členovia: Mgr. Antónia Sabolová Fabianová
  • Vo funkcii riaditeľa OZ ostal Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

SR na svojom zasadnutí dňa 15.12.2017 menovala v zmysle Stanov nového riaditeľa OZ. Stal sa ním Mgr. Vladimír Lichner, PhD. a svojej funkcie sa ujal od 1. januára 2018.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 14:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk