Spoločnosť priateľov detí - Li(e)nka

18.01.2024 / 08:39
lienka

Občianske združenie, Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka vznikla 25.4.2001, ako organizácia, ktorej základným poslaním je pomôcť deťom, ktoré sú ohrozené násilím alebo inou formou sociálnej patológie. Chce informovať deti i širokú verejnosť o možnostiach ochrany pred násilím, zvyšovať ich senzitivitu voči tomuto javu, objasňovať a presadzovať práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach detí, ktorý podpísala i Slovenská republika a zaviazala sa tak k ich dodržiavaniu.

Tieto ciele sa snaží Spoločnosť Li(e)nka plniť predovšetkým zabezpečovaním činnosti a prevádzky Linky detskej dôvery v Košiciach, zabezpečovaním odborného rastu jej pracovníkov a propagáciou jej činnosti. Smerom k širokej verejnosti realizuje publikačnú a prednáškovú činnosť zameranú na prevenciu pred týraním, zanedbávaním a zneužívaním detí, na zvýšenie informovanosti odbornej i laickej verejnosti o týchto javoch, ale aj o agresivite medzi deťmi, šikanovaní, drogových a iných závislostiach.

Správna rada:

  • Predsedníčka: doc. Mgr. Soňa Lovašová, PhD.
  • Členky: doc. Mgr. Antónia Sabolová Fabianová, PhD.; PhDr. Radka Čopková, PhD.
  • Riaditeľ a štatutárny zástupca: doc. Mgr. Vladimír Lichner, PhD.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk