Kto je sociálny pracovník?

27.04.2022 / 21:02

V predchádzajúcom blogu sme si stručne predstavili povolanie psychológa. V tomto sa budeme venovať profesii sociálneho pracovníka, s ktorým sa na našej Linke detskej dôvery môžeš taktiež stretnúť.

Sociálny pracovník je odborník, ktorý má ukončené vysokoškolské štúdium v odbore sociálna práca. Pomáha ľuďom v nepriaznivej finančnej situácií, prešetruje situáciu v rodinách, kde je podozrenie na domáce násilie či iný druh zlého zaobchádzania s deťmi. Podieľa sa tiež na ochrane týchto deti. Ak je to potrebné, aj pri nepríjemnom rozvode rodičov dáva pozor na to, aby bolo dieťa v bezpečí. Uplatnenie tiež nachádza napríklad v domove sociálnych služieb, kde poskytuje starostlivosť klientom, rozvíja ich osobnosť, ale stará sa aj o administratívny chod zariadenia (vedie osobné spisy klientov, rieši dôchodky a sociálno-právne otázky, spravuje finančné účty klientov). Pracuje taktiež v zariadení pre seniorov, kde sa stará o to, aby našim starým rodičom bolo čo najpríjemnejšie v prežívaní životnej zmeny – je im trpezlivou oporou, citlivým pomocníkom, osobným asistentom. Vieme ho stretnúť aj v Centrách pre deti a rodiny, kde sa deťom venuje individuálne, vytvára spisy klientov a snaží sa deti pripraviť na budúcnosť po odchode z týchto centier. Sociálny pracovník pôsobí aj v rôznych organizáciách a združeniach na pomoc osobám, ktoré sa ocitli na okraji spoločnosti, ako sú ľudia bez domova, ľudia s hendikepom, duševnými ťažkosťami, pomáha s ich návratom do spoločnosti, pracuje s užívateľmi drog. Sociálny pracovník sa venuje aj streetworku – čo je terénna sociálna práca, tzn. priamo na ulici, s ľuďmi, ktorí bez domova žijú dlhodobo alebo krátkodobo, s ľuďmi živiacimi sa prostitúciou.

Činnosti sociálneho pracovníka, ktoré vykonáva sú ozaj pestré. Na Linke detskej dôvery ti hlavne ponúka bezpečný priestor na komunikáciu, sociálnu oporu v zložitých, najmä rodinných situáciách, o ktorých sa s ním môžeš otvorene porozprávať, a tak si uľaviť. Vie ti poskytnúť aj odporúčania ako zvládať každodenný život a v prípade potreby ťa nasmeruje, kde hľadať ďalšiu pomoc, či už pre seba alebo pre niekoho v tvojom okolí, kto túto pomoc potrebuje.

SME TU PRE TEBA Každý pracovný deň od 8:00 do 20:00.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk