Linka na FF UPJŠ v Košiciach

20.05.2019 / 18:50

Od októbra 2014 pôsobí Linka detskej dôvery na FF UPJŠ v Košiciach ako pracovisko na získavanie praktických zručností študentov sociálnej práce a psychológie v oblasti dištančného poradenstva. Základnou myšlienkou tejto spolupráce je, aby študenti odborov sociálnej práce a psychológie mohli získať prax v dištančnej komunikácii a jednoduchých formách poradenstva so svojimi budúcimi klientmi už na škole, v rámci predmetu Dištančné poradenstvo. Študenti si súčasne budú rozširovať i zručnosti v práci s rôznymi dištančnými komunikačnými nástrojmi (telefón, e-mail, Skype, chat). Vznikol tak unikátny projekt prípravy na pomáhajúce profesie s priamym kontaktom s praxou, ktorý doposiaľ na VŠ na Slovensku neexistuje. Linka detskej dôvery sa tak stáva súčasťou výuky a súčasne naďalej poskytuje pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí o to požiadajú, v rôznych oblastiach života a tiež pomoc a poradenstvo dospelým, ktorí sú pre deti dôležití – rodičom, príbuzným, učiteľom, či iným odborníkom pracujúcim s deťmi.

Okrem výuky v rámci predmetu Dištančné poradenstvo majú študenti sociálnej práce možnosť absolvovať v OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka i odbornú prax. V rámci nej si prehlbujú zručnosti v dištančnej komunikácii na Linke detskej dôvery, ale zapájajú sa aj do iných činností a aktivít OZ, napr. realizujú workshopy o linke na ZŠ a SŠ, pomáhajú pri aktivitách v rámci vzdelávacích a preventívnych aktivít OZ a pod.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk