Skôr ako nám zavoláš alebo napíšeš...Princípy práce na Linke detskej dôvery

17.01.2022 / 15:32

Čo potrebuješ vedieť, skôr ako zavoláš alebo napíšeš na Linku detskej dôvery

 1. Linka detskej dôvery (LDD) poskytuje poradenstvo rôznymi formami – prostredníctvom telefónu, Skypu, chatu, e-mailu. Vyber si tú formu, ktorá Ti najviac vyhovuje.
 2. V LDD pracujú viacerí odborníci, ktorí sa v službách denne striedajú. Sú to psychológovia a sociálni pracovníci a študenti týchto odborov, ktorí však pracujú vždy pod dohľadom odborníka.
 3. LDD poskytuje psychologické a sociálne poradenstvo, emocionálnu, ale i priateľskú podporu, môže Ťa sprevádzať v ťažkých chvíľach, pomáha Ti hľadať nové cesty.
 4. LDD sa snaží poskytnúť Ti služby na najvyššej odbornej úrovni tak, aby naplnila v čo najväčšej miere Tvoje očakávania. Rozhodnutie ako svoj problém riešiť však musíš urobiť sám (sama).
 5. LDD má svoje limity. Nemôže dlhodobo riešiť Tvoje problémy, či poskytovať psychoterapiu. Predstavuje skôr prvú pomoc v Tvojich ťažkostiach, orientáciu v možnostiach ako ich riešiť. Nemôže však suplovať Tvojich rodičov, školu, ani iných odborníkov – psychológov, sociálnych pracovníkov, lekárov.
 6. Svoje služby poskytuje LDD deťom, mladým ľuďom, ale i dospelým, ktorí sú pre deti dôležití (rodičom, príbuzným, učiteľom, vychovávateľom a pod.).
 7. Služby LDD sú bezplatné. I keď platíš za telefón, neplatíš za samotnú poradenskú službu. Vždy si môžeš vybrať i bezplatnú cestu k nám – pomocou internetu.
 8. LDD poskytuje pomoc všetkým klientom bez ohľadu na ich pohlavie, náboženské presvedčenie, politickú a etnickú príslušnosť, či sexuálnu orientáciu.
 9. LDD a všetci jej pracovníci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkom, čo sa od klienta dozvedia. Na linke sa v službách striedajú viacerí pracovníci a preto sa môže stať, že s Tebou budú o Tvojom probléme hovoriť viacerí odborníci. Aby Ti vedeli lepšie poradiť, musia si informácie o Tebe navzájom povedať. Taktiež sa môže stať, že sa musia poradiť so starším kolegom, aby Ti pomohli nájsť správne riešenie. Niektoré skúsenosti zdieľajú poradcovia na supervíznych stretnutiach. To všetko nie je porušením mlčanlivosti. Robíme to preto, aby sme Ti poskytli čo najkvalitnejšiu pomoc. Mlčanlivosť nemôžeme dodržať len vtedy, ak bude ohrozené Tvoje zdravie alebo život, alebo zdravie či život niekoho z Tvojho okolia. Vtedy musíme konať podľa zákona.
 10. Kontakt s LDD je anonymný. Nepotrebujeme vedieť ako sa voláš, ani kde bývaš. Táto anonymita je obojstranná, t.z., že ani poradca Ti neprezradí svoje meno, ani adresu linky. Jediné údaje sú tie, ktoré prezradia technológie, ktoré použiješ na kontakt s nami (napr. IP adresa, či telefónne číslo, ktoré však nezaznamenávame). Poradca si zapíše komunikáciu s Tebou a archivuje ju pre štatistické účely. Tieto údaje sú dôverné.
 11. V kontakte s klientmi poradcovia LDD komunikujú slušne, bez vulgarizmov a urážok. To isté očakávajú i od svojich klientov. Poradca môže klienta upozorniť na dodržiavanie pravidiel slušnej komunikácie a následne kontakt prerušiť. Keďže naši klienti majú možnosť vyjadrovať sa i na našej stránke, vyžadujeme od nich, aby dodržiavali pravidlá slušnej komunikácie a vyhradzujeme si právo vymazať vulgarizmy, urážky, či nenávistné komentáre z našej stránky.
 12. Každý pracovník LDD dodržiava v svojej práci Etický kódex pracovníkov Linky detskej dôvery.
 13. V prípade akéhokoľvek podozrenia z porušenia týchto princípov z našej strany to môžeš nahlásiť na e-mailovú adresu: lienka@linkadeti.sk. Každým takýmto hlásením sa budeme ihneď zaoberať.

Tým, že nás kontaktuješ, dávaš najavo , že poznáš Princípy práce na Linke detskej dôvery a súhlasíš s podmienkami, za akých naše služby poskytujeme. To znamená, že akceptuješ i riziká spojené s obmedzením dôvernosti a anonymity, ktoré prinášajú technológie, ktoré pri styku s nami využívaš. Tieto technológie nám neumožňujú zabezpečiť Ti úplnú anonymitu.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk