Z histórie linky

06.09.2016 / 13:37

Linka detskej dôvery je telefonická a internetová linka pre deti z celého Slovenska. Svoju činnosť začala v novembri 1999 ako bezplatná telefonická linka pre deti. Vznikla ako výsledok spolupráce Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Košiciach – Kliniky detí a dorastu a Spolku medikov mesta Košice. Od apríla 2001 nahradila činnosť Spolku medikov mesta Košice OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka. Od júna 2003 bola linka organizačne začlenená do Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach. V júni 2004 bol projekt Linky detskej dôvery vyhodnotený Nadáciou pre deti Slovenska ako najlepší vo východoslovenskom regióne. V septembri 2013 Detská fakultná nemocnica odstúpila od projektu Linky detskej dôvery a od 1. októbra 2013 je Linka organizačnou súčasťou OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka.

Od októbra 2014 pôsobí Linka detskej dôvery na FF UPJŠ v Košiciach ako pracovisko na získavanie praktických zručností študentov sociálnej práce a psychológie v oblasti dištančného poradenstva. Základnou myšlienkou tejto spolupráce je, aby študenti odborov sociálnej práce a psychológie mohli získať prax v dištančnej komunikácii a jednoduchých formách poradenstva so svojimi budúcimi klientmi už na škole, v rámci predmetu Dištančné poradenstvo. Študenti si súčasne budú rozširovať i zručnosti v práci s rôznymi dištančnými komunikačnými nástrojmi (telefón, e-mail, Skype, chat). Vznikol tak unikátny projekt prípravy na pomáhajúce profesie s priamym kontaktom s praxou, ktorý doposiaľ na VŠ na Slovensku neexistuje. Linka detskej dôvery sa tak stáva súčasťou výuky a súčasne naďalej poskytuje pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí o to požiadajú, v rôznych oblastiach života a tiež pomoc a poradenstvo dospelým, ktorí sú pre deti dôležití – rodičom, príbuzným, učiteľom, či iným odborníkom pracujúcim s deťmi.

V svojej histórii prešla viacerými zmenami. postupne sa pridávali cieľové skupiny i komunikačné nástroje. Už v r. 2003 sme zriadili adresu pre e-mailové poradenstvo. V r. 2008 vznikla Rodičovská linka pre rodičov a dospelých, ktorí sú pre deti dôležití. To bol správny krok k tomu, aby sme mohli deťom účinnejšie pomôcť v ich vlastnom prostredí. V r. 2011 sme zriadili Internetovú poradňu a k telefonickým kontaktom sme pridali e-mailové poradenstvo a kontakt pomocou Skype. Od decembra 2014 sa s nami môžu klienti „rozprávať“ i pomocou chatu. V r. 2013 sme spoplatnili telefonické číslo na linke. Dôvodov bolo viac.V r. 1999, keď sme s linkou začínali, prevládala v telefonickej komunikácii s deťmi pevná sieť, deti využívali na telefonovanie väčšinou telefónne búdky , mobily ešte len začínali a volania z nich boli drahé. Za 13 rokov sa situácia zmenila. Pokrok v komunikačných technológiách, ale aj väčšia prístupnosť detí k nim, zaručuje prístup k našim službám deťom aj bez možností bezplatného telefonického prístupu. V posledných rokoch deti komunikujú čoraz viac prostredníctvom internetu. Preto sme od januára 2013 zrušili bezplatné číslo a zaviedli linku, ktorá je spoplatnená podľa cenníkov jednotlivých operátorov. Bezplatný prístup k našim službám deťom zaručuje prístup cez internet pomocou programu Skype alebo formou e-mailového poradenstva, či chatu.

K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk