Bezpečné správanie na internete – výstup z workshopu

23.03.2017 / 16:13

Jedným z cieľov projektu Dobre v škole – dobre po škole, ktorý podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom, bolo naučiť deti bezpečnému správaniu na internete. Keďže 8. február je vyhlásený za Medzinárodný deň bezpečného internetu, venovali sme sa v tomto mesiaci hlavne prevencii a intervencii kyberšikanovania.
S progresívnym rastom technológií sa rozvíja aj virtuálny priestor. Najväčšou jeho hrozbou je rozvoj šikanovania vo virtuálnom prostredí, známom ako kyberšikanovanie. Odohráva sa síce vo virtuálnom prostredí, ale výsledkom sú reálne škody na skutočných životoch. Kyberšikanovanie je považované za nový sociálny problém. Jeho základom je, že prostredníctvom elektronických technológii a internetu dochádza k zámernému a opakovanému násilnému správaniu. Veľmi nebezpečné je, že moderné technológie často zabezpečujú agresorovi kyberšikanovania anonymitu, prípadne mu umožňujú predstierať falošnú identitu. Obeť sa môže cítiť bezmocná a nevie ako sa brániť. Kyberšikanovanie sa môže odohrávať prostredníctvom textových správ, telefonátov, e-mailov, sociálnych sietí a rôznych webových stránok. Podstatou je neprimeraný textový obsah, fotografie alebo videá s vyhrážajúcim, urážlivým alebo ponižujúcim obsahom, ktorý je namierený proti konkrétnej osobe.
Je známe, že internet je síce dobrý sluha, ale zlý pán, a preto je dôležité naučiť sa, ako sa pohybovať vo virtuálnom prostredí. Počas workshopov sme učili deti ako predchádzať vzniku kyberšikanovania. Základným výstupom sú nasledujúce rady:

  1. nezverejňovať na internete svoje osobné údaje, ako meno, priezvisko, adresu ani nič, čo by mohlo byť v budúcnosti zneužité, ako napríklad osobné fotografie, videá, či prístupové mená, heslá,
  2. rozvíjať svoje vzťahy v skutočnom svete, pretože kyberšikanovanie je často tradičné šikanovanie prenesené do virtuálneho prostredia.

V prípade, že sa dieťa stane obeťou kyberšikanovania, je dôležité:

  1. reagovať okamžite – nečakať, kým sa situácia zhorší,
  2. uchovať si dôkazy, ktoré môžu byť použité na dokazovanie kyberšikanovania – správy, e-maily, históriu komunikácie, fotografie, videá a podobne,
  3. blokovať a nahlásiť užívateľa – ak sa kyberšikanovanie odohráva cez sociálne siete, obeť môže blokovať užívateľa a neumožniť prijímať od neho obsah a zároveň ho nahlásiť poskytovateľovi siete alebo web stránky,
  4. ak sa kyberšikanovanie odohráva medzi spolužiakmi, je dôležité obrátiť sa na učiteľov alebo na výchovnú poradkyňu v škole,
  5. nenechávať si to pre seba – povedzte o tom, čo sa vám deje, svojim kamarátom, rodičom a učiteľom.

Viac sa dozvieš na:www.nezavislost.sk, www.pomoc.sk, www.prevenciasikanovania.sk .

Mgr. Veronika Ševčíková

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk