Výstava k Roku dobrovoľníctva

08.09.2016 / 10:51

Rok dobrovoľníctva – čo nám dalo dobrovoľníctvo

Dobrovoľníctvo nie je len o práci ,,zadarmo,, je v tom omnoho viac. Je to aj o získavaní skúseností, sebarozvoji a vlastnom osobnostnom raste. Je to aj o tímovej spolupráci, vzájomnej pomoci a spolupatričnosti. Práve jeden z týchto rozmerov dobrovoľníctva priniesol pre dobrovoľníkov z Linky detskej dôvery a OZ Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka Rok dobrovoľníctva. Prostredníctvom zahraničných vzdelávacích pobytov získavali nové informácie a vedomosti a nadviazali nové priateľstvá a kontakty.

Výstava sa uskutočnila od 5. 12. 2011 do 31. 3. 2012 vo vstupných priestoroch FF UPJŠ na Petzvalovej ul. v Košiciach.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk