Nauč sa viac o dištančnom poradenstve

23.09.2018 / 13:18

Aj keď podpora projektu Nadáciu Slovenskej sporiteľne skončila, projekt pokračuje v spolupráci s FF UPJŠ v šk.r. 2018/19 už štvrtý rok.

Projekt Nauč sa viac o dištančnom poradenstve

realizujeme v rámci spolupráce Spoločnosti priateľov detí – Li(e)nka a FF UPJŠ v Košiciach pri príprave študentov na prax v dištančnom poradenstve.

Projekt ponúka študentom možnosť aplikovať teoretické poznatky v priamej práci na detskej linke na cvičeniach k predmetu Dištančné poradenstvo a počas odbornej praxe. Počas projektu sa študenti budú zúčastňovať všetkých aktivít OZ, ktoré súvisia s dištančným poradenstvom. Naučia sa nielen využívať všetky dostupné dištančné komunikačné prostriedky, ale i prezentovať činnosť detskej linky a rôzne možnosti pomoci priamo v neformálnych besedách a aktivitách s deťmi.

V r. 2017 Projekt podporila nadácia Slovenskej sporiteľne.

Vyhodnotenie projektu

Projekt sme realizovali od marca a končí sa v novembri 2017. Zamerali sme sa v ňom na rozvoj základných poznatkov a zručností v oblasti dištančného poradenstva u študentov Sociálnej práce a Psychológie. Počas projektu študenti pracovali v rámci cvičení k predmetu Dištančné poradenstvo a odbornej praxe na detskej linke a v občianskom združení, oboznámili sa s prácou dištančnej poradne, počas odbornej praxe sa zúčastňovali projektov a aktívne pomáhali pri ich realizácii.

V práci na detskej linke získali základné praktické zručnosti vo využívaní všetkých dostupných dištančných komunikačných prostriedkov v komunikácii so svojimi budúcimi klientmi. Naučili s pracovať v tíme a získali praktické skúsenosti v práci neziskovej organizácie. Pri práci na linke získavali pracovné návyky, učili sa aj zodpovednosti voči klientovi, čo je pre ich budúcu prácu veľmi dôležité. V úzkej spolupráci s odborníkom na linke sa súčasne učili tímovej práci. Odborná prax na linke a v OZ tieto ich zručnosti ďalej rozvíjala a súčasne upevňovala získané pracovné návyky a zodpovednosť. Okrem toho si prehlbovali i komunikačné zručnosti v priamom kontakte s deťmi počas realizácie workshopov v školách. Súčasne sa naučili zaujímavou formou odovzdávať získané poznatky. Absolvovaním predmetu a odbornej praxe získali komplexnú prípravu na prácu v dištančnej poradni.

Projektu sa zúčastnilo 42 študentov sociálnej práce a psychológie FF UPJŠ v Košiciach. Počas cvičení a praxe v OZ absolvovali 513 hodín na Linke detskej dôvery, samostatne realizovali 11 besied o linke na 5 ZŠ, ktorých sa zúčastnilo 180 žiakov. Pripravili pre deti projekt Deň plný hier, ktorý bol pekným ukončením školského roka a súčasne i miniexkurziou na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ.

Projekt hodnotili kladne všetci zúčastnení – študenti, vysokoškolskí učitelia, i žiaci a učitelia ZŠ.

Ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne za podporu, bez ktorej by sme len ťažko mohli projekt realizovať v takom rozsahu a k spokojnosti všetkých jeho účastníkov.

K článku zatiaľ nieje žiaden komentár, buď prvý!

Pridaj komentár


Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk