Služby pre mladých

12.01.2022 / 21:52

Služby pre mladých – poskytovanie informačno-poradenských služieb mladým

Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka prostredníctvom Linky detskej dôvery dlhodobo poskytuje poradenské služby dištančnou formou. Cieľovou skupinou sú deti, mladí ľudia, ale i dospelí, ktorí sú pre deti a mladých významní.

V rokoch 2018–2021 realizovala naša organizácia projekty v rámci programu Služby pre mladých s cieľom zlepšovať naše pôsobenie na mladých ľudí. Okrem tradične poskytovaných služieb tak realizujeme workshopy na základných a stredných školách na rôzne aktuálne témy, budeme poskytovať kariérové poradenstvo ako dištančnou formou, tak i osobne prostredníctvom stretnutí so študentmi na stredných školách. Zároveň sme zaradení do siete Eurodesk a budeme poskytovať i ďalšie zaujímavé možnosti pre deti a mladých ľudí. Veríme, že tak prispejeme k tomu, aby deti a mladí poznali a rozširovali svoje možnosti.

Projekt realizujeme s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci dotačnej schémy Služby pre mladých, ktorej administrátorom je IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk