Dobre v škole - dobre po škole

05.04.2017 / 13:54

Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Hodina deťom

Projekt Dobre v škole – dobre po škole sme úspešne ukončili.

Projekt Dobre v škole – dobre po škole vychádzal zo skúseností poradcov Linky detskej dôvery a bol zameraný na sociálne aspekty zvládania školského stresu a sociálnu oporu v školskom a rodinnom prostredí.

Aktivity prebiehali od septembra 2016 do marca 2017 na dvoch základných školách v Košiciach.

Ciele projektu boli rozdelené do troch oblastí:

  1. naučiť deti zvládať záťažové situácie súvisiace so školou a učením,
  2. zlepšiť sociálnu klímu v školskom prostredí a zamerať sa na budovanie zdravých sociálnych vzťahov a zdroje sociálnej opory,
  3. naučiť deti bezpečne komunikovať vo virtuálnom svete.

Súčasťou projektových aktivít boli pravidelné skupinové stretnutia so žiakmi, rovesnícka internetová poradňa Linky detskej dôvery, ale aj niekoľko stretnutí so žiakmi a ich rodičmi, ktorých cieľom bolo upevniť rodinné väzby a spoluprácu so školou. Bol to pilotný projekt, ktorý predstavoval pre košické školy úplnú novinku, čo bolo výzvou nie len pre školy, ale aj pre samotných lektorov. Napriek tomu sme s priebehom projektu, ale aj so samotnými výsledkami spokojní.

Touto cestou ďakujeme Nadácii pre deti Slovenska, že sa rozhodla podporiť náš projekt, ako aj samotným školám, ktoré participovali na tomto projekte. Veríme, že do budúcnosti budeme v podobných projektoch naďalej pokračovať.

Fotografie z projektových aktivít nájdete na FB Linka detskej dôvery www.facebook.com/linkadeti .


Spoločnosť priateľov detí – Li(e)nka opätovne získala grant z Hodiny deťom! Tento raz sa bude venovať školskej sociálnej práce, ktorá pre košické školy predstavuje úplnú novinku. Projekt je zameraný na efektívnu komunikáciu a sociálnu oporu v školskom a rodinnom prostredí, a to nie len v reálnom, ale aj vo virtuálnom svete.

Projekt štartuje spolu so začiatkom školského roka a to rovno na dvoch základných školách v Košiciach! Žiaci zapojení do tohto projektu budú mať možnosť naučiť sa zvládať záťažové situácie v škole a to nie len svojimi silami, ale aj s pomocou rodičov a využívaním pomoci na internete. Projekt rozvíja sociálne zručnosti detí formou zaujímavých skupinových a interaktívnych aktivít, rovesníckej internetovej poradne, či spoločných sobotných aktivít detí a rodičov.

Realizácia pripravovaných aktivít je naplánovaná na september 2016 – marec 2017. O priebehu a jednotlivých aktivitách Vás budeme informovať na FB Linka detskej dôvery. Veríme, že projekt Dobre v škole – dobre po škole bude úspešný a pomôže otvoriť nové cesty pomoci žiakom základných škôl.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk