Podpora rovesníckeho poradenstva žiakov a študentov a ich zapojenie do činnosti Linky detskej dôvery

20.05.2019 / 18:53

Projekt je pokračovaním činnosti Rovesníckej internetovej poradne. Jeho hlavným cieľom je podporiť aktivity detí a mladých ľudí smerujúce k rozvoju ich empatie, akceptácie iných, prevencie pred vznikom sociálne nežiaducich javov v samotnej cieľovej skupine detí a dospievajúcich. Tento cieľ chceme napĺňať prostredníctvom vytvorenia rovesníckych tímov, ktoré budú spoločne spolupracovať v rámci rovesníckeho poradenstva na Linke detskej dôvery v Košiciach. Takto budú vyškolení žiaci a študenti môcť pomáhať tým, ktorí sa obracajú na Linku detskej dôvery vnášaním vlastných skúseností, nápadov, postojov a názorov. Veríme, že práve rovesnícky princíp môže byť v rámci poradenských, informačných služieb, ale najmä z hľadiska prevencie pred nežiaducimi sociálnymi javmi, kľúčovým a je potrebné ho všemožne podporovať.

Projekt bol v roku 2018 podporený z rozpočtu mesta Košice, z grantového programu mesta „Deti a mládež Košíc – DAMKO 2018"

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk