MDD - deň ako každý iný? (Súťaž o najlepšiu výtvarnú prácu)

08.09.2016 / 10:53

Ukončenie súťaže

V deň, keď deti slávia svoj sviatok, teda 1. júna 2016, sme vyhlásili víťaza našej súťaže. Keďže sa jej zúčastnili len 3 súťažiace zo ZŠ s MŠ v Sedliciach, rozhodli sme sa, že odmenu za svoju odvahu si zaslúžia všetky tri a s nimi i pani učiteľka, ktorá ich do súťaže prihlásila. Preto vstupenky na Noc v ZOO získali všetky. Srdečne im blahoželáme! Veríme, že si noc v ZOO v Košiciach užijú a so zážitkami sa s nami podelia.

Súčasťou odmeny pre víťaza bolo i uverejnenie víťaznej práce ako titulnej fotky našej FB stránky počas prázdnin. Túto odmenu získala práca Miroslavy Šoltésovej, zo ZŠ s MŠ Sedlice. Srdečne jej blahoželáme!

Linka detskej dôvery vyhlasuje súťaž o najkrajšie výtvarné dielo na tému MDD – deň ako každý iný?

Súťaž bude prebiehať na FB Linky detskej dôvery, kde uverejníme všetky práce, ktoré nám pošlete. Vyhráva práca, ktorá získa najviac likov do konca súťaže.

Medzinárodný Deň Detí pre mnohých symbolizuje deň, ktorý je venovaný deťom, ich priateľom, zábave , smiechu… a súčasne pre každého z nás MDD znamená niečo iné. Tento deň sa oslavuje v mnohých krajinách a je spojený s priateľstvom. Nie nadarmo sa hovorí, že šťastný je ten, kto má priateľov a je priateľom iných. Práve to je podstatou tohto dňa – priateľstvo. Priateľ je ten, kto nás má rád napriek všetkému, pomôže nám, pochopí nás, môžeme sa na neho spoľahnúť…

Aké sú teda hodnoty priateľstva – môže to byť láska, dôvera či tolerancia? Linka detskej dôvery verí, že tieto hodnoty sú v živote detí veľmi dôležité.

Ako si tento deň predstavuješ TY? Je ako každý iný? Čo iné v tento krásny detský deň robíš? Ako sa tento deň odlišuje od tých ostatných? Čo znamená práve pre Teba? Svoju predstavu nám môžeš ukázať kresbou, maľbou, grafikou, kolážou alebo pomocou rôznych výtvarných pomôcok ( napr. plastelíny, gaštanov a iných materiálov).

Podmienky súťaže

Do súťaže sa môžu prihlásiť:

Jednotlivci – vo veku 13–15 rokov, ktorí môžu posielať práce za seba, pričom uvedú svoje meno a priezvisko, vek, mesto. Môžeš uviesť i meno alebo prezývku, pod ktorou chceš svoju prácu zverejniť na FB.

Základné školy, resp. 8-ročné gymnáziá, ktoré môžu posielať práce svojich žiakov a tak súťažiť za jednotlivcov i školu. Na práci uvedú meno, priezvisko žiaka, triedu a školu.

Ako sa zúčastniť

Otvor bránu svojej predstavivosti a

  1. Pozorne si prečítaj podmienky súťaže
  2. Vytvor svoje dielko (kreativite sa medze nekladú)
  3. Odfoť ho
  4. Pošli nám ho v prílohe (vo forme .jpg) na e-mailovú adresu: lienka@linkadeti.sk
  5. My sa postaráme aby sa práce zverejnili na stránke LDD na FB, kde budú mať možnosť všetci Tvoji priatelia hlasovať a potešiť Ťa svojím likom, teda ohodnotiť ako sa Ti podarilo ukázať ostatným svoju predstavu o dni oslavy všetkých detí.

Výhry

Tá práca, ktorá získa najviac likov vyhráva. Autor bude vyhlásený práve na deň detí a získa odmenu, ktorá mu možno urobí deň detí krajším. Hlavnou výhrou pre jednotlivca je Noc v ZOO (noc v Košickej ZOO pre výhercu, a doprevádzajúcu osobu). Škola, ktorá získa najviac likov pre práce svojich žiakov vyhrá workshop pre žiakov na tému Ako byť priateľom. Po skončení súťaže bude práca s najvyšším počtom likov zverejnená ako titulná fotka na FB LDD.

Termíny pre účastníkov

18.4. – 10.5. – posielajte svoje práce na adresu lienka@linkadeti.sk 11.5. – 31.5. – práce budú zverejnené na FB Linky detskej dôvery a vy budete súťažiť o získanie čo najväčšieho počtu likov pre svoj návrh. 1.6. – vyhlásenie víťaza na FB a www.linkadeti.sk

Upozornenia:

Zaslaním návrhu jeho autor súhlasí s tým, aby bola jeho práca zverejnená na FB stránke Linky detskej dôvery.

Linka detskej dôvery má právo neuverejniť práce, ktoré budú v rozpore s dobrými mravmi, obsahujúce vulgarizmy alebo poškodzujúce dobré meno iných osôb alebo LDD.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk