Chat náš každodenný

20.05.2019 / 18:55

Projekt je zameraný na rozvoj dobrovoľníctva v oblasti poradenstva a prevencie prostredníctvom chatu na Linke detskej dôvery (LDD). Naším zámerom je poskytnúť deťom väčší priestor pri využívaní chatu, ktorý je náročný na čas. Chceme to dosiahnuť zapojením dobrovoľníkov do „chatovania“ s deťmi a poskytnúť im tak viac priestoru na riešenie ich problémov, ktoré sa týkajú rôznych oblastí ich života. Vyškolení dobrovoľníci budú pracovať pod intervíziou poradcov-odborníkov a pomôžu hlavne v témach podporujúcich zdravý životný štýl, teda v prevencii rôznych negatívnych javov ako sú vplyv sociálnych sietí, médií, závislostí, porúch stravovania, ale i tém, ktoré deti často do chatu prinášajú, ako je osamelosť, nízka sebaúcta a sebadôvera a pod. Tak zabezpečíme, aby viac detí malo prístup k chatu a zvýšilo sa tak preventívne pôsobenie LDD.

Projekt bol podporený Nadáciou pre deti Slovenska prostredníctvom grantovej schémy „Hodina deťom“ Po skončení podpory pokračujeme v projekte ďalej a veríme, že nájdeme preň podporu i v ďalších rokoch.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk