Karel Nešpor: Vaše děti a návykové látky

07.06.2011 / 01:09

Karel Nešpor: Vaše děti a návykové látky
Portál, Praha 2001, počet strán 157

Autor pracuje v Prahe v Psychiatrickej liečebni a je odborníkom v problematike drogových závislostí. Kniha je určená predovšetkým pre rodičov, ktorí sa chcú viac dozvedieť o návykových látkach, ktoré ohrozujú ich deti, ako predchádzať závislostiam a ako účinne ich riešiť. Dozvieme sa, čo je účinné v prevencii /záujem a dôvera, vyvážený životný štýl, dobré hodnoty, spoločnosť, sebavedomie …/, k čomu ponúka 8 testov pre rodičov i ich vyhodnotenie. Prevencia sa začína už pred narodením dieťaťa a až do veku 20 rokov nájdeme v knihe charakteristické typy preventívnych aktivít pre jednotlivé vekové obdobia zhrnuté do prehľadnej tabuľky. V tabuľkách si prečítame aj niečo o rizikových a ochranných činiteľoch vo výchove /osobnosť, dedičnosť, rodina, škola, zamestnanie, vrstovníci/.

Aj rizikové správanie rodičov plodí predpoklad rizikového správania detí. Autor k tomu ponúka krátke testy na životný štýl rodičov. Spolupráca rodičov a školy, ich vzájomné realistické, či nerealistické očakávania tiež môžu ovplyvniť pôsobenie v prevencii. Širší kontext užívania, či zneužívania návykových látok tvoria oi. kamaráti, diskotéky, masovokomunikačné prostriedky. Autor vymenúva aj niekoľko desiatok príznakov, podľa ktorých rodič môže rozpoznať zneužívanie návykových látok.

Niekoľko strán je venovaných aj paragrafovým zneniam zákonov /pozn. – platným v ČR/. Nakoniec v knihe nájdeme zopár praktických otázok a odpovedí ku rizikám i prejavom návykových látok.

Publikáciu uzatvára 10 testov na rizikové faktory u dieťaťa a slovník slangových výrazov pre niektoré pojmy z tejto problematiky.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk