Michele Elliotová: Jak ochráni své dítě

07.06.2011 / 01:10

Michele Elliotová: Jak ochráni své dítě
Praha, Portál, 1995, 173 strán

Autorka je učiteľka a detská psychologička v Anglicku, kde zároveň spolupracuje s detskými linkami pomoci. Táto publikácia je venovaná širokej verejnosti, ale najmä rodičom a vychovávateľom. V knihe sa venuje témam veľmi aktuálne rezonujúcim aj u nás, a to zneužívaniu detí, šikanovaniu, drogovým závislostiam, herniam, AIDS, rizikovým témam násilia a pornografie na videu i CD nosičoch.

Všíma si aj iné rizikové situácie a miesta, ktoré robia starosti rodičom, a to výťahy a schodiská, verejné toalety, hromadnú dopravu a obťažujúce telefonáty.

Poskytuje praktické rady rodičom ako naučiť deti vedieť sa ochrániť, či už krikom, útekom alebo predstieraním hluchoty ai.

Autorka vníma výchovu v rodine a praktické nácviky ochranných aktivít s deťmi za veľmi dôležité, preto je celá kniha založená hlavne na konkrétnych radách.

Prečítame si tu rady a návody pre deti predškolského veku i pre dospievajúcich. Obsiahla tematika každodenného života dnešnej mládeže a ich rodičov je popretkávaná krátkymi príkladmi ilustrujúcimi konkrétnu problematiku i jej riešenie. V dodatku nájdeme otázky typu „čo keby“ /… si videl, ako z obchodu nejaký človek čosi kradne … si sa stratil … ťa začal sledovať nejaký muž … si na zemi našiel injekčnú striekačku …/ ako konkrétne typy situácií, ktoré by rodičia mohli s deťmi prerozprávať a precvičiť. Pre dospievajúcu mládež je tu dotazník s otázkami na názory, postoje, ale aj práva, k čomu sú poskytnuté aj správne odpovede.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk