Ohrozenie detského vývinu

16.12.2014 / 10:45

Nebo, peklo … je názov detskej hry s papierovou skladačkou, v ktorej sa nikdy nevie, čo si kto vytiahne … Nebo, peklo, ktoré máme v sebe … alebo zopár motivačných slov, prečo stráviť niekoľko minút na nasledujúcich stránkach …

Rodina sa v rôznych encyklopédiách často definuje ako malá prirodzená spoločenská skupina, ktorej členov spája spoločná domácnosť, ale predovšetkým intimita vzájomného spolužitia, príbuzenské vzťahy, citové putá, rešpekt a láska.

Faktom však je, že od spomínaného popisu k realite je v mnohých prípadoch tak ďaleko ako odtiaľto do neba. Sú rodiny, kde nepoznajú pokoj, pohodu ani spolupatričnosť, kde absentuje obyčajný ľudský rozhovor, snaha o porozumenie aj spoločné pozitívne zážitky. Naopak. V týchto skupinách, ktorých členov spája okrem príbuzenského vzťahu len konflikt, násilie a osamelosť, sa mrazivo uplatňuje známy Sartrov výrok „Peklo, to sú tí druhí.“

Aj s ohľadom na špecifické okolnosti a vzájomnú podmienenosť disharmonických javov je občas veľmi ťažké pochopiť dôvody, pre ktoré svojprávni ľudia zostávajú v nefunkčných rodinách. Je zložité vcítiť sa do situácie, kedy je dospelý zahnaný do kúta a nevie sa brániť. Čo však potom dieťa, ktoré na to nie je fyzicky ani mentálne vybavené? Čo potom deti svojich rodičov, ktoré sú na nich a na rodine závislé? Ako majú prežiť násilie akéhokoľvek druhu bez väčšej či menšej ujmy na svojom zdraví? Ako prežijú ich hodnoty, sny a predstavy o budúcnosti?

Hovorí sa, že ak má dieťa šťastné detstvo, prežije aj celý život v studenom svete. A ak ho šťastné nemá, na ktorom kilometri zamrzne? Alebo, kedy začne po vzore svojich tyranov ukladať do ľadu tých druhých? Isté je, že deti si nezaslúžia, aby sme čakali, kým sa dostavia odpovede na tieto otázky. Treba mať rozum a srdce na správnom mieste teraz. Deti totiž nemajú na výber. My sme tí, ktorí o nich dočasne rozhodujeme. Sme za nich zodpovední. Za ich smiech aj trápenie. Za to, čo z nich vyrastie.

Ak prestaneme ľúbiť a chrániť svoje deti, tak to tu môžeme rovno zabaliť, nič už nebude mať zmysel. Aj preto venujeme nasledujúce stránky podrobnému opisu, ako sa „Sartrove peklo“ v rodinách a iných spoločenských skupinách prejavuje, aké sú jeho dôsledky na celkový vývoj detí a predovšetkým, ako mu možno predchádzať.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk