Sheila Dainowová: Jak přežít dospívání svých dětí

07.06.2011 / 01:10

Sheila Dainowová: Jak přežít dospívání svých dětí
Praha, Portál, 1995, 142 strán

Autorka je psychologička, pracuje v Anglicku a v poradenskej praxi pomáha rodičom pri výchove detí. Táto kniha je venovaná rodičom, ktorí majú vo svojej domácnosti dospievajúce dieťa. Hneď na úvod vyzýva rodičov, aby na papier napísali zoznam všetkých starostí, ktoré v súčasnosti so svojimi deťmi majú. Ďalej sa pýta, čo ich napadne o vymenovaných problémoch. A po ďalšie – čo urobili, aby problémy vyriešili. Varuje rodičov, aby neočakávali na tieto svoje otázky jedinú možnú odpoveď, pretože táto neexistuje. Odporúča však deti pochopiť a porozumieť vzťahu medzi nimi a deťmi.

Takýmto interaktívnym spôsobom je vedená celá publikácia. Po každom svojom vstupe a načrtnutom probléme vyzýva rodičov k aktívnej práci, spätnému pohľadu na seba, svoje deti, omylom, ktoré urobili i ponaučeniam, ktoré si z chýb zobrali. Dotýka sa témy falošných predstáv, predostiera vývinové ciele v každej etape života. Rozoberá charakteristické problémy /neskorý príchod dieťaťa domov, vzhľad dieťaťa, komunikácia s dieťaťom, vzťahy, škola/. Hovorí o rodičovských právach /byť sám sebou, vyjadriť svoje pocity, mýliť sa, nepochopiť, zmeniť rozhodnutie a i/. Na znížene napätia odporúča postup: myslieť – rozprávať – vyjednávať.

V jednej z kapitol sa prihovára rodičom ako ľuďom, ktorí nie sú len rodičmi, a preto majú dbať o svoje potreby, svoje šťastie, uvoľnenie, starostlivosť o svoje telo a pod. V kapitole o komunikácii sa zamýšľa nad tým, čo sa dá robiť v prípade, keď dieťa jedná s rodičmi akoby nemali žiadne práva. Nezabúda ani na „trojuholník“ rodič – dieťa – učiteľ.

Sexuálny život, depresie, úzkosť, schizofrénia, poruchy príjmu potravy, samovražda, drogy, alkohol, fetovanie, problémy so zákonom, neúplné rodiny … tiež patria do balíčka, ktorý rodičia dospievajúcich nesú na svojom chrbte.

Kniha končí symbolickým „vyprevadením“ dieťaťa do samostatného života a pokračovaním rodičovstva v inej podobe.

Je to knižka o rodičovstve a pre rodičov plná pochopenia a aktívnej výzvy k práci na sebe.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk