Milí dospeláci,

08.09.2016 / 12:00

aj vy to poznáte. Problém, s ktorým si neviete dať rady. Vaše dieťa sa prestalo tešiť do školy. Rapídne sa mu zhoršil prospech. Uzavrelo sa do seba a stratilo kontakt so svojimi vrstovníkmi. Možno sa vám už podarilo identifikovať problém a viete, že vaše dieťa sa stalo predmetom šikanovania. Čo s tým? Na koho sa obrátiť? Ako čo najskôr a v prospech dieťaťa situáciu vyriešiť?

Aj vy ste to už zažili. Špinavého, usopleného chlapčeka, ktorý sa vo večerných hodinách hráva na schodoch a „čaká“ na mamičku. Prejdete okolo neho bez slova? Frekventované zvuky z horného poschodia, v ktorých sa miešajú prudké nárazy s detskými slzami a prenikavým krikom dospelých. Dokážete nepočuť? Vaša dcérka sa vám zdôverí, že jej spolužiačka sa bojí chodiť domov. Čo jej na to poviete?

Aj Vám sa to už stalo. V istých životných situáciách, a nielen v detstve, ste sa so svojimi problémami paradoxne neobrátili na tých najbližších. Zrejme ste potrebovali poradiť, zorientovať, alebo len ventilovať a porozprávať sa s niekým, kto je schopný počúvať vás bez bližšieho poznania aj predsudkov. Možno ste sa otvorili učiteľke na školskom výlete, možno strýkovi alebo mame svojej kamarátky. Možno na vás pôsobili dôveryhodne, možno ste verili, že majú potrebný nadhľad a odstup, ktorý by doma pri rozhovore chýbal.

Vo všetkých spomínaných a obdobných prípadoch sa môžete obrátiť na našu Linku detskej dôvery. Linka bola zriadená predovšetkým pre potreby samotných detí, ktoré sa ocitli v záťažových situáciách. Je teda vyhradená na hovory s deťmi, ale rovnako tiež na hovory s ľuďmi, ktorým nie je osud detí ľahostajný.

Sme tu preto, aby sme spoločne robili svet našich detí lepším. Aby sme riešili ich nepriaznivú situáciu. Aby v nás deti nestratili dôveru. Na našej linke pracujú najmä psychológovia, so špeciálnym vzdelaním. Pre všetkých je telefonický rozhovor absolútne dôverný a v prípade vášho priania aj anonymný.

Obráťte sa na nás, ak ste rodičia

 • ktorí cítia potrebu konzultovať správanie a prežívanie svojich detí,
 • ak máte problém súvisiaci so starostlivosťou o deti,
 • ak hľadáte pomoc v otázkach výchovy, pri riešení problémov v škole, v priateľských vzťahoch alebo v prvých láskach,
 • ak máte obavu z rozvodu a jeho dopadu na psychický stav vášho dieťaťa,
 • ak máte podozrenie zo sexuálneho zneužívania.

Telefonický psychoservis nemá ambíciu suplovať úlohu rodičov, ale môže pomôcť tam, kde si rodič nevie dať rady a hľadá pomoc pre kvalitnejší vzťah so svojimi deťmi. Okrem pomoci pri riešení problémov súvisiacich s výchovou, pracovníci linky poskytujú rodičom aj poradenstvo potrebné na ochranu detí pred násilím, informácie a znalosti o prevencii,

 • aby ich vedeli uplatňovať vo svojej rodine,
 • aby boli dostatočne pozorní a senzibilní,
 • aby vedeli rozpoznať, že ich dieťa má problémy,
 • aby pomohli predchádzať násiliu a zneužívaniu,
 • aby boli schopní riešiť jeho následky a ukončiť takéto praktiky.

Násilie realizované na verejnosti je, na rozdiel od násilia v rodine medzi partnermi a na deťoch, posudzované ako delikt. Do intimity rodiny nemožno hlbšie preniknúť, faktom však je, že často aj prvé signály skrytého násilia zostávajú bez reakcie a pomoci zneužívaným deťom. Pasívny prístup preto podľa názoru odborníkov nespočíva len v obave zo zásahu do súkromia, ale aj v neochote k náprave vecí presahujúcich rámec vlastných záujmov a v absencii hlbšej sociálnej a humánnej empatie.

So žiadosťou o pomoc sa na nás môžete obrátiť aj v prípade, ak máte podozrenie na neadekvátne zaobchádzanie s dieťaťom vo svojom okolí. Na linke zaznamenávame značný počet hovorov zo strany dospelých,

 • príbuzných, priateľov, susedov alebo aj celkom cudzích ľudí, ktorí vedia, alebo aspoň tušia o násilí v konkrétnych rodinách,
 • výnimkou však nie sú ani samotné deti, citlivé na problémy svojich rovesníkov, ktoré sa snažia nájsť pre kamarátov pomoc.

Čo môžeme ako dospelí robiť, aby sme zabránili škodlivým vplyvom na naše deti? Aby sme ich ochránili pred traumami spôsobenými týraním, zneužívaním a zanedbávaním? Aby sme im zabezpečili harmonické detstvo a zdravý fyzický aj duševný vývoj?

Mali by sme sa svojim deťom venovať, rozprávať sa s nimi, byť senzibilní na ich problémy a v prípade potreby im nebrániť, keď vyhľadávajú doplnkové formy pomoci.

Rozhovor s deťmi prostredníctvom linky nie je primárnou, ale v mnohých prípadoch opodstatnenou alternatívou na rozšírenie komunikácie a urýchlenie pomoci deťom.

Aby naše srdcia vážili viac

Niektoré deti potrebujú pomoc. Potrebujú niekoho, kto stojí pri nich a pomôže im robiť správne rozhodnutia. Potrebujú niekoho, kto má na nich čas. Čas predovšetkým vtedy, keď to potrebujú.

Linka detskej dôvery je bútľavou vŕbou, ktorá čas na deti má. Môže ho mať ešte viac, ak prispejete aj vy na jej prevádzku.

Prispieť môžete bankovým prevodom alebo vkladom na účet: 113 789 773 / 7500 (IBAN SK81 7500 000­0 0001 1378 9­773) KS 0558

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk