Peter Pöthe: Dítě v ohrožení

07.06.2011 / 01:11

Peter Pöthe: Dítě v ohrožení
Praha 1999, nakl. G plus G, 186 strán

MUDr. Peter Pöthe je pomerne mladý /nar. 1968/ detský psychiater a psychoterapaeut pôsobiaci v Krízovom centre Linke bezpečí v Prahe.

Deti vyrastajúce bez rodičovskej lásky trpia v dospelosti depresívnymi a úzkostnými poruchami alebo závislosťami na návykových látkach viac ako deti, ktoré mali skúsenosť zmysluplného láskavého vzťahu s dospelou autoritou. V predstavách dieťaťa je rodič idealizovaná bytosť neschopná zlého. Týrajúci rodič je pre dieťa jedinou alternatívou rodiča. Je pre neho lepší ako žiadny, preto ho chráni a obhajuje. Dieťa ponižované a kritizované sa nenaučí vážiť si seba samého. Neistotu kompenzuje agresívnym napádaním slabších detí, alebo sa uzavrie do seba. Ak dospelý rieši dilemu ohlásiť či neohlásiť podozrenie na týranie či zanedbávanie dieťaťa vo svojom okolí, je to podobná dilema ako má dieťa: povedať či nepovedať o tom, čo sa mu deje.

O tom a ešte o iných témach nájdeme v knihe zmienku. Nájdeme tu témy o postavení dieťaťa v spoločnosti všeobecne i o vplyve rodiny na dieťa. Dieťa sa stáva obeťou telesného, psychického i sexuálneho zneužívania. Niektoré dieťa sa nezverí, preto treba hľadať účinné a hlavne empatické postupy na zblíženie sa s ním. Dieťa môže byť po predchádzajúcej skúsenosti v kontakte s dospelým opatrné a nedôverčivé.

Prevencia ubližovania by mala zahrňovať tak návštevy rizikových detí a rodín v domácnosti ako aj cielené programy pre rodiny s predchádzajúcim výskytom násilia. Nemocnice a školy by mali byť ďalšími miestami, kde by bolo žiadúce aplikovať vzdelávacie programy na osvojenie si nových prosociálnych postojov.

Na niekoľkých stránkach nám autor približuje šikanovanie, jeho známky priame i nepriame, tak isto aj charakteristiku násilníka i obete. Šikanované deti bývajú zväčša v niečom sa odlišujúce. Takýmto deťom treba vštepiť myšlienku, že sa za odlišnosť nemajú prečo hanbiť. „Buď hrdý na to, že si výnimočný.“

Dieťa a drogy je poslednou kapitolou tejto publikácie, v ktorej sú jednotlivé témy podoprené konkrétnymi prípadmi.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk