Rober di Giulio, Rachel Kranzová: O smrti

07.06.2011 / 01:12

Rober di Giulio, Rachel Kranzová: O smrti
Nakladatelství Lidové noviny, Edice Linka důvěry, 1997

Autori v tejto rozsahom neveľkej knižočke načrtávajú rôzne aspekty pri pohľade na smrť. Svojim prvotným zámerom je táto knižka venovaná mládeži, deťom a dospievajúcim, ktorých stretnutie so smrťou môže prekvapiť a zaskočiť.

Prostredníctvom niekoľkých príbehov ilustrujúcich rôzne okolnosti stretnutia mladého človeka so smrťou, sa autori snažia priblížiť prežívaniu mladých ľudí, ich zmätenosti z tejto udalosti a zo samých seba.

Táto téma je o to pálčivejšia, že v súčasnej kultúre sa s bezprostrednou smrťou nestretávame tak často ako v minulosti, kedy jednak ľudia žili kratšie, jednak detská úmrtnosť bola podstatne vyššia, ale aj rodiny žili pospolu s viacerými generáciami a starí ľudia umierali medzi svojimi blízkymi.

Dnes sa smrť a približovanie sa k smrti „inšitucionali­zovali“. Aj v reklamách a médiách sa kladie dôraz na mladosť, krásu, fyzickú kondíciu.

V tejto publikácii nájdeme popísané možné prežívanie pri stretnutí sa so smrťou v okolí u detí rôznych vekových kategórií, aj s reakciami a výrokmi na smrť u pozostalých, stretneme sa s popisom štádií trúchlenia i so špecifickými problémami v jednotlivých štádiách. Prečítame si o smrti rodiča, súrodenca, prarodiča i priateľa.

Je to knižka podaná s citom, ale aj s primeraným množstvom nevyhnutých informácií a poskytuje základnú orientáciu tak pre odborníka, ako aj pre laika, ale prihovára sa najmä mládeži.

Chatovať s Linkou detskej dôvery môžeš v pracovných dňoch od 8:00 do 19:00 hod.

Vitaj na chate Linky detskej dôvery. Po prihlásení operátora môžeš písať svoje otázky. Ak sa operátor dlhšie neprihlasuje, počkaj, alebo sa prihlás neskôr, pretože pracuje s iným klientom.

Kontaktný formulár

odkazy@linkadeti.sk